Η άγνοια και η ύβρις. Με αφορμή την παράσταση των "Ληστών"

Titel Η άγνοια και η ύβρις. Με αφορμή την παράσταση των "Ληστών"
Autor*in Μάρκαρης, Πέτρος
Publikation Ελευθεροτυπία
Datum 25.11.1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung