Σίλλερ, ο φλογερός βάρδος της ελευθερίας, διασκευή Πύρρου Κιούση

Titel Σίλλερ, ο φλογερός βάρδος της ελευθερίας, διασκευή Πύρρου Κιούση
Autor*in Lichtenberger, H[enri]
Herausgeber*in Μελάς, Σπύρος
Herausgeber*in Πετρίδης, Μιχ. Γ.
Buchtitel Οι μεγάλοι λογοτέχναι
Ort Αθήνα
Verlag Βίβλος
Datum 1954
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung