Το φάντασμα του ναζισμού : Μυθολογία και σαγήνη του Τρίτου Ράιχ από την προπολεμική περίοδο έως τις μέρες μας

Titel Το φάντασμα του ναζισμού : Μυθολογία και σαγήνη του Τρίτου Ράιχ από την προπολεμική περίοδο έως τις μέρες μας
Autor*in Τζούκας, Βαγγέλης
Herausgeber*in Καραπιδάκης, Ν.Ε.
Ort Αθήνα
Verlag Βιβλιοπωλείον της Εστίας
Datum 2016
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung