Ένας προφήτης του ναζισμού. Ο Φραντς Κάφκα και τα ημιτελή έργα του. Επαίχθη ο "Πύργος" εις στο Παρίσι.

Titel Ένας προφήτης του ναζισμού. Ο Φραντς Κάφκα και τα ημιτελή έργα του. Επαίχθη ο "Πύργος" εις στο Παρίσι.
Autor*in Άγνωστη/ος
Publikation Το Βήμα
Datum 4.8.1954
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung