Μαρία Στούαρτ, Σκέψεις και κρίσεις για το νέο έργο του Κρατικού Θεάτρου

Wissensbasis

Thrassyvoulos Stavrou
Titel Μαρία Στούαρτ, Σκέψεις και κρίσεις για το νέο έργο του Κρατικού Θεάτρου
Autor*in Σταύρου, Θρασύβουλος
Publikation Θεσσαλονίκη
Datum 16.11.1964
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung