Τα παπούτσια του Van Gogh: 3+1 κείμενα

Titel Τα παπούτσια του Van Gogh: 3+1 κείμενα
Autor*in Heidegger, Martin
Autor*in Schapiro, Meyer
Autor*in Derrida, Jacques
Übersetzer*in Τζαβάρας, Γιάννης
Übersetzer*in Αργυροπούλου, Γιώτα
Übersetzer*in Δασκαλοθανάσης, Νίκος
Ort Αθήνα
Verlag Άγρα
Datum 2006
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung