Ιωάννης Μεταξάς το προσωπικό του ημερολόγιο. Τόμ. 1: 1896-1906: Ο πόλεμος του 1897: Στη Γερμανία

Titel Ιωάννης Μεταξάς το προσωπικό του ημερολόγιο. Τόμ. 1: 1896-1906: Ο πόλεμος του 1897: Στη Γερμανία
Autor*in Μεταξάς, Ιωάννης
Herausgeber*in Χρηστίδης, Χρήστος
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστη
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung