Λόγος περί των αγγέλων: Goethe - Rilke - Benjamin

Wissensbasis

Stefanos Rozanis
Titel Λόγος περί των αγγέλων: Goethe - Rilke - Benjamin
Autor*in Ροζάνης, Στέφανος
Ort Αθήνα
Verlag Futura
Datum 2005
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung