Η μεταβολή της Τρίτης Σεπτεμβρίου εις φυλλάδια πέντε

Wissensbasis

Alexandros Soutsos
Titel Η μεταβολή της Τρίτης Σεπτεμβρίου εις φυλλάδια πέντε
Autor*in Σούτσος, Αλέξανδρος
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου Μνημοσύνης Χ. Νικολαΐδου Φιλαδέλφεως
Datum 1844
Weiteres Β΄έκδοση
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung