Ανθολογία ποιημάτων για την Εθνική Αντίσταση κατά τη φασιστική κατοχή (1941-1944)

Titel Ανθολογία ποιημάτων για την Εθνική Αντίσταση κατά τη φασιστική κατοχή (1941-1944)
Autor*in Σαμουηλίδης, Χρήστος
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστης
Datum 2017
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung