Η "Βορειοθάλασσα" του Χάινε

Wissensbasis

Heinrich Heine
Titel Η "Βορειοθάλασσα" του Χάινε
Autor*in Δάφνης, Στέφανος
Publikation Νέα Εστία
Band 14
Datum 1933
Seiten 809-812
Weiteres Άρθρο σχετικά με το ποίημα του Χάινε "Die Nordsee"
Quelle Veloudis 1983, S. 424
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung