Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

15.04.1770 (Ραμοβούνι (Μεσσηνία)) – 15.03.1843 (Αθήνα)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Petropulos, John Anthony (1968): Politics and statecraft in the kingdom of Greece: 1833-1843. Princeton NJ: Princeton University Press.
John Anthony Petropulos (Συγγραφέας)
1968
Polioudakis, Georgios: Die Übersetzung deutscher Literatur ins Neugriechische vor der Griechischen Revolution von 1821, Bd. 4, Frankfurt am Main: Lang 2008 (Maß und Wert).
Georgios Polioudakis (Συγγραφέας)
2008
Quack-Manoussakis, Regine: „Nachrichten vom griechischen Kriegsschauplatz im Jahre 1821. Ihre Übermittlung und Verwendung in deutschsprachigen Zeitungen. Am Beispiel der Eroberung Tripolitsas durch die Griechen“, in: Meyer, Anne-Rose (Hrsg.): Vormärz und Philhellenismus, Bielefeld: Aisthesis 2013 (Jahrbuch Forum Vormärz-Forschung 18), S. 129–150.
Regine Quack-Manoussakis (Συγγραφέας), Anne-Rose Meyer (Επιμελητής)
2013
Tsakanika, Elissavet. “Bayern Und „Zugereiste“: Rekrutierungen Durch Die „Fremdherrschaft“ Und Die Veteranen Des Freiheitskampfes von 1821 Zur Regierungszeit von König Otto in Griechenland (1833 – 1862).” In Compendium Der Deutsch-Griechischen Verflechtungen, edited by Alexandros-Andreas Kyrtsis and Miltos Pechlivanos, translated by Ulf-Dieter Klemm, December 16, 2020. https://comdeg.eu/compendium/essay/101002/.
Elissavet Tsakanika (Συγγραφέας), Alexandros-Andreas Kyrtsis (Επιμελητής), Miltos Pechlivanos (Επιμελητής), Ulf-Dieter Klemm (Μεταφραστής)
16.12.2020
Τσακανίκα, Ελισσάβετ (2020): Βαυαροί και «νεήλυδες»: προσλήψεις της «ξενοκρατίας» και Αγωνιστές του 1821 στην οθωνική Ελλάδα (1833–1862). In: Κύρτσης, Αλέξανδρος-Ανδρέας/Πεχλιβάνος, Μίλτος (Hg.): Επιτομή των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων. Online unter: https://comdeg.eu/el/compendium/essay/101002/.
Ελισσάβετ Τσακανίκα (Συγγραφέας), Αλέξανδρος-Ανδρέας Κύρτσης (Επιμελητής), Μίλτος Πεχλιβάνος (Επιμελητής)
16.12.2020
Petropulos, John A.: Πολιτική και συγκρότηση κράτους στο ελληνικό βασίλειο, Bd. Α’-Β’, hrsg. v. Νικηφόρος Διαμαντούρος, Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης 1997.
John A. Petropulos (Συγγραφέας), Νικηφόρος Διαμαντούρος (Επιμελητής)
1997

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον