Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός"

1860 –

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Kotsowilis, Konstantin: Die griechischen Studenten in München unter König Ludwig I. von Bayern: (von 1826 bis 1844). Werdegang und späteres Wirken beim Wiederaufbau Griechenlands, 1. Aufl Aufl., München: K. Kotsowilis 1995.
Konstantin Kotsowilis (Συγγραφέας)
1995
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Werner, Dieter: „Realität und Erwartung: Theodor Däublers ungeschriebenes Griechenlandbuch“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 15–34.
Dieter Werner (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Βελουδής, Γιώργος: „Οι σπουδές του Μαβίλη στη Γερμανία“, in: Παρνασσός Periode II, 6 (1964): Sonderdruck (1964), S. 385–397.
Γιώργος Βελουδής (Συγγραφέας)
1964
Λαζανάς, Βασίλειος Ι.: „Goethe και Σολωμός“, in: Παρνασσός 12 (1970), S. 103–110.
Βασίλειος Ι. Λαζανάς (Συγγραφέας)
1970
Παπαγεωργίου, Αλέκος Γ.: „Ο Ιωάννης Παπαδιαμαντόπουλος μεταφραστής του «Βερθέρου» του  Goethe“, in: Παρνασσός 5/2 (1963), S. 233–253.
Αλέκος Γ. Παπαγεωργίου (Συγγραφέας)
1963
Ροφούζου, Αιμιλία: „Ελλάδα - Ανατολική Γερμανία. Ο δρόμος προς την αναγνώριση και η συμφωνία για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία“, in: Παρνασσός 50 (2008), S. 319–332.
Αιμιλία Ροφούζου (Συγγραφέας)
2008
Goethe, Johann Wolfgang: „Ο ψαράς“, in: Παρνασσός 10/1 (1886), S. 45–46, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/parnassos/article/view/19524/19508.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Σταμάτιος Δ. Βάλβης (Μεταφραστής)
1886
Kant, Immanuel: Προς Αιώνιαν Ειρήνην, übers. von. Ν. Μαρσέλλος, Neuauflage 1941 mit „Η ηθική φιλοσοφία“ (1937) und „Προλεγόμενα εις πάσαν μέλλουσαν μεταφυσικήν“ (1937) Aufl., Αθήνα: Εκδοτ. Οίκος „Παρνασσός“ 1935 (Γενική Βιβλιοθήκη, αριθμ. 1).
Immanuel Kant (Συγγραφέας), Ν. Μαρσέλλος (Μεταφραστής)
1935
Schiller, Friedrich: „Το χειρόκτιον“, in: Παρνασσός 17/4 (1894), S. 319–320, http://pleias.lis.upatras.gr/index.php/parnassos/article/view/19926/19910.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Φώτιος Δημητριάδης (Μεταφραστής)
1894
Schliemann, Heinrich: Συνοπτική αφήγησις της γενομένης ανακαλύψεως του ομηρικού Ιλίου ~~~ Υπό Ερρίκου Σχλίεμανν ~~~ Αναγνωσθείσα κατά την 25/6 Φεβρουαρίου 1875 εν τω Φιλολογικω Συλλόγω «Παρνασσός» εν Αθήναις, übers. von. Άγνωστη/ος, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή 1875.
Heinrich Schliemann (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1875
Schliemann, Heinrich: Περιήγησις ανά την Τρωάδα κατά Μάϊον του 1881 Υπό του διδάκτορος Ερρίκου Σχλίεμαν Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής υπό Π. Γ. Καστρομένου Φοιτητού τῆς φιλολογίας εν Αθήναις, übers. von. Π. Γ. Καστρωμένος, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου Παρνασσού 1882.
Heinrich Schliemann (Συγγραφέας), Π. Γ. Καστρωμένος (Μεταφραστής)
1882
Uhland, Ludwig: „Η κόρη του χρυσικού“, in: Παρνασσός 17/4 (1894), S. 284–285, http://xantho.lis.upatras.gr/test2_pleias.php?art=47327.
Ludwig Uhland (Συγγραφέας), Δ. Ηλιακόπουλος (Μεταφραστής)
1894

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον