Μαξ Νόρνταου

29.07.1849 (Pest (Stadt)) – 22.01.1923 (Παρίσι)

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Nordau, Max: Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ’ ημάς πολιτισμού: Εκ του γαλλικού υπό Σ. Ι. Ζωγραφίδου, übers. von. Σ. Ι. Ζωγραφίδης, Neuauflagen 1903, 1909 Aufl., Αθήνα: χ.ό. 1900.
Max Nordau (Συγγραφέας), Σ. Ι. Ζωγραφίδης (Μεταφραστής)
1900
Nordau, Max: Εκφυλισμός, übers. von. Άγγελος Βλάχος, Neuauflagen 1911, 1920 Aufl., Αθήνα: Φέξης 1905 (Φιλοσοφική και Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη Φέξη).
Max Nordau (Συγγραφέας), Άγγελος Βλάχος (Μεταφραστής)
1905
Nordau, Max: Κοινωνιολογικά παράδοξα, übers. von. Ηλίας Ι. Οικονομόπουλος, Zwei Ausgaben 1909, Neuauflagen 1911, 1912, 1913 Aufl., Αθήνα: Γαλανού 1909 (Φιλοσοφική βιβλιοθήκη, 3).
Max Nordau (Συγγραφέας), Ηλίας Ι. Οικονομόπουλος (Μεταφραστής)
1909
Nordau, Max: Ψυχολογία του πνεύματος και της ιδιοφυίας, übers. von. Ηλίας Ι. Οικονομόπουλος, Neuauflage 1911 Aufl., Αθήνα: Γαλανού 1909.
Max Nordau (Συγγραφέας), Ηλίας Ι. Οικονομόπουλος (Μεταφραστής)
1909
Nordau, Max: „Το έτος 1909 εν τη παγκοσμίω ιστορία“, in: Ελληνισμός ΙΓ (1910), S. 65–77, 129–138.
Max Nordau (Συγγραφέας), Ι. Β[αρβαγιάννη] (Μεταφραστής)
1910
Nordau, Max (1910): Ψυχολογικά παράδοξα. Αθήνα: Φέξης.
Max Nordau (Συγγραφέας), Νικόλαος Κουντουριώτης (Μεταφραστής)
1910
Nordau, Max: „Ο Μωρεάς πριν η γίνη ένδοξος“, in: Ερανιστής Β (1911), S. 37–38.
Max Nordau (Συγγραφέας), Α. Δημητρακόπουλος (Μεταφραστής)
1911
Nordau, Max: „Ο Τολστοϊσμός. (Μετάφρασις εκ του ρωσσικού)“, in: Ερανιστής Β (1911), S. 90–94.
Max Nordau (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1911
Nordau, Max: „Κατά της Τουρκίας“, in: Ελληνισμός ΙΕ (1912), S. 737–741.
Max Nordau (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1912
Nordau, Max: Κοινωνιολογικά παράδοξα, übers. von. Αλέξανδρος Μαυρουδής, Αθήνα: Φέξης 1913 (Φιλοσφ. και κοινωνιολ. βιβλία Φέξη).
Max Nordau (Συγγραφέας), Αλέξανδρος Μαυρουδής (Μεταφραστής)
1913
Nordau, Max: „Κρίσεις περί των τελευταίων εν τω Αίμω γεγονότων και προβλημάτων“, in: Ελληνισμός ΙΖ (1914), S. 4–6.
Max Nordau (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1914
Nordau, Max: „Οικουμενικοί συγγραφείς“, in: Ελληνική Επιθεώρησις Θ (1916), S. 54–55.
Max Nordau (Συγγραφέας), Άγνωστη/ος (Μεταφραστής)
1916
Nordau, Max Simon: Τα κατά συνθήκην ψεύδη, übers. von. Κωνσταντίνος Θ Παπαλεξάνδρου, Αθήνα: Γ. Ι. Βασιλείου 1923.
Max Simon Nordau (Συγγραφέας), Κωνσταντίνος Θ Παπαλεξάνδρου (Μεταφραστής)
1923
Nordau, Max Simon: Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ’ημάς πολιτισμού, übers. von. Σ. Ι Ζωγραφίδης, Neuauflage 1927 Aufl., Αθήνα: Ι. Σιδέρης 1924.
Max Simon Nordau (Συγγραφέας), Σ. Ι Ζωγραφίδης (Μεταφραστής)
1924
Nordau, Max Simon: Ο εικοστός αιών, übers. von. Χ Βασιλειάδου, Αθήνα: Γκοβόστης 1928.
Max Simon Nordau (Συγγραφέας), Χ Βασιλειάδου (Μεταφραστής)
1928

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον