Γεώργιος Στρατήγης

1859/1860 (Σπέτσες) – 1938

Αναφορές στην Επιτομή

Γεώργιος Στρατήγης Εργοβιογραφικό σημείωμα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Goethe, Johann Wolfgang: Γκαίτε  Φαύστος.  Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό  Γεωργίου Κ. Στρατήγη, übers. von. Γεώργιος Κ. Στρατήγης, Αθήνα: Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου 1887.
Johann Wolfgang Goethe (Συγγραφέας), Γεώργιος Κ. Στρατήγης (Μεταφραστής)
1887
Müller, Wilhelm: „[Der Hydriotenknabe]“, in: Νέα Εστία 3 (1928), S. 14–21, 55–63, 311.
Wilhelm Müller (Συγγραφέας), Γεώργιος Κ. Στρατήγης (Μεταφραστής), Αριστοτέλης Κουρτίδης (Συνεργάτης)
1928
Schiller, Friedrich: „Δον Κάρολος ηγεμονόπαις της Ισπανίας. Δράμα εις πράχεις πέντε μεταφρασθέν εκ του Γερμανικού“, in: Απόλλων 34–36, 38–42 (1886), S. 529–535, 548–551, 562–568, 597–601, 609–613, 625–631, 641–645, 657–661.
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Γεώργιος Κ. Στρατήγης (Μεταφραστής)
1886
Schiller, Friedrich: Σχίλλερ Λουίζα Μίλλερ ή ραδιουργία και έρως. Τραγωδία Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού υπό Σ. Εν Αθηναίς Γουλιέλμος Μπαρτ Εκδότης, Κάρολος Βίλμπεργ Βιβλιοπώλης, übers. von. Γεώργιος Κ. Στρατήγης, Αθήνα: Γουλιέλμος Μπαρτ 1888 (Ελληνική Βιβλιοθήκη).
Friedrich Schiller (Συγγραφέας), Γεώργιος Κ. Στρατήγης (Μεταφραστής)
1888

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον