Γκούσταβ Σόυτερ

30.01.1883 (Μόναχο) – 07.05.1965 (Μόναχο)

Αναφορές στην Επιτομή

Γκούσταβ Σόυτερ Άρθρα
Γκούσταβ Σόυτερ Εργοβιογραφικό σημείωμα
Johannes Irmscher Άρθρα
Werner von Haxthausen Άρθρα
Λέοπολντ Σέφερ Άρθρα

Αναφορές στη Βιβλιογραφία

Eideneier, Hans (2010): Wo im kulturellen Europa liegt das moderne Griechenland? In: Kambas, Chryssoula/Mitsou, Marilisa (Hg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert. Köln u.a: Böhlau. S. 35–50.
Hans Eideneier (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2010
Irmscher, Johannes: „Gustav Soyter zum Gedächtnis“, in: Werner, Jürgen (Hrsg.): Griechenland – Ägäis – Zypern, Leipzig: Karl-Marx- Universität Leipzig 1987, S. 94 – 105.
Johannes Irmscher (Συγγραφέας), Jürgen Werner (Επιμελητής)
1987
Mitsou, Marilisa: „Deutsch-griechische Wechselbeziehungen in Literatur und Wissenschaft in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts“, in: Schultheiß, Wolfgang und Evangelos Chrysos (Hrsg.): Meilensteine deutsch-griechischer Beziehungen. Beiträge eines deutsch-griechischen Symposiums am 16. und 17. April 2010 in Athen, Athen: Stiftung für Parlamentarismus und Demokratie des Hellenischen Parlaments 2010, S. 127–138.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Wolfgang Schultheiß (Επιμελητής), Evangelos Chrysos (Επιμελητής)
2010
Mitsou, Marilisa: „Griechenfreundschaft gegen Philhellenismus? Karl Dieterichs Lyrik-Anthologie als erste Kanonbildung“, in: Mitsou, Marilisa und Chryssoula Kambas (Hrsg.): Hellas verstehen: Deutsch-griechischer Kulturtransfer im 20. Jahrhundert, Köln: Böhlau 2010, S. 243–267.
Marilisa Mitsou (Συγγραφέας), Marilisa Mitsou (Επιμελητής), Chryssoula Kambas (Επιμελητής)
2010
Pechlivanos, Miltos: „Zum historischen Gedächtnis der Geisteswissenschaften. Die deutsche Neogräzistik und die Okkupation Griechenlands“, in: Kambas, Chryssoula und Marilisa Mitsou (Hrsg.): Die Okkupation Griechenlands im Zweiten Weltkrieg Griechische und deutsche Erinnerungskultur, Köln: Böhlau 2015 (Griechenland in Europa 1), S. 353–372.
Miltos Pechlivanos (Συγγραφέας), Chryssoula Kambas (Επιμελητής), Marilisa Mitsou (Επιμελητής)
2015
Soyter, Gustav: „Goethe als Übersetzer neugriechischer Liebeslyrik“, in: Bayerische Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 69 (1933), S. 165–173.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1933
Soyter, Gustav: Neugriechische Lieder, Disticha und Sprichwörter aus der v. Haxthausen’schen Sammlung, Thessaloniki: o.A. 1933.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1933
Soyter, Gustav: „Die Quellen zu Goethes Übertragungen aus dem Neugriechischen“, in: Hellas-Jahrbuch (1936), S. 67–73.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1936
Soyter, Gustav: „Die neugriechischen Sprichwörter in der Volksliedersammlung Werner von Haxthausens“, in: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 16 (1939), S. 171–189.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1939
Soyter, Gustav: „Goethe und das Neugriechische Volkslied“, in: Gymnasium 58 (1951), S. 55–72.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1951
Veloudis, Georg: Germanograecia: deutsche Einflüsse auf die neugriechische Literatur (1750 - 1944), Amsterdam: Hakkert 1983 (Bochumer Studien zur neugriechischen und byzantinischen Philologie ; 4).
Georg Veloudis (Συγγραφέας)
1983
Schulte-Kemminghausen, Karl. “Einleitung.” In Neugriechische Volkslieder, Gesammelt von Werner von Haxthausen. Urtext Und Übersetzung. Hrsg. von Karl Schulte-Kemminghausen Und Gustav Soyter, 1–33. Veröffentlichungen Der Annette von Droste-Gesellschaft, Bd. 4. Münster: Aschendorff, 1935.
Karl Schulte-Kemminghausen (Συγγραφέας)
1935
Indexeintrag: Soyter, Gustav. In: World Biographical Information System Online. Online unter: https://wbis.degruyter.com/biographic-document/D532-882-7.
Indexeintrag (Συγγραφέας)
Volkslieder (1935): Neugriechische Volkslieder, gesammelt von Werner von Haxthausen. Urtext und Übersetzung. Münster: Aschendorff. (= Veröffentlichungen der Annette von Droste-Gesellschaft Bd. 4).
Volkslieder (Συγγραφέας), Werner von Haxthausen (Μεταφραστής), Karl Schulte-Kemminghausen (Επιμελητής), Gustav Soyter (Επιμελητής)
1935
Suris, Georgios. “Der Rhomios.” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by Gustav Soyter, 36–37. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Georgios Suris (Συγγραφέας), Gustav Soyter (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980
Unbekannt. “Neugriechische Rätsel.” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by Daniel H. Sanders and Gustav Soyter, 8–11. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Unbekannt (Συγγραφέας), Daniel H. Sanders (Μεταφραστής), Gustav Soyter (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980
Unbekannt. “Wortzweiler.” In Deutsch-Neugriechische Literarische Beziehungen, edited by Dinos Kugulos, translated by Gustav Soyter, 6–7. Hannover: Selbstverlag, 1980.
Unbekannt (Συγγραφέας), Gustav Soyter (Μεταφραστής), Dinos Kugulos (Επιμελητής)
1980
Alexatos, Gerasimos: Die Griechen von Görlitz 1916-1919, übers. von. Stavros Stavrou, Berlin: Frank & Timme 2018 (Geschichtswissenschaft 28).
Gerasimos Alexatos (Συγγραφέας), Stavros Stavrou (Μεταφραστής)
2018
Zeitungsartikel: Sprachlich und inhaltlich interessante Proben aus griechischen Zeitungen = Αξιόλογα αποσπάσματα εξ ελληνικών εφημερίδων, hrsg. & übers. v. Gustav Soyter, Görlitz: Verlags-Anstalt Görlitzer Nachrichten und Anzeiger 1917.
Zeitungsartikel (Συγγραφέας), Gustav Soyter (Επιμελητής, Μεταφραστής)
1917
Dölger, Franz: „[Rezension:] G. Soyter, Griechischer Humor von Homers Zeiten bis heute. Kulturgeschichtlich interessante Texte aus drei Jahrtausenden, griechisch und deutsch. [Schriften und Quellen der Alten Welt, herausgegeben von der Sektion für Altertumswissenschaft bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 3.] Berlin, Akademie-Verlag 1959. VII. 157 S., 1Bl. Gbd.DM 17.50“, in: Byzantinische Zeitschrift 52 (1959), S. 357–538.
Franz Dölger (Συγγραφέας)
1959
Soyter, Gustav: „Das volkstümliche Distichon bei den Neugriechen. Ein Beitrag zur Kenntnis der neugriechischen Volksdichtung.“, Athen 1925.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1925
Soyter, Gustav: „Goethe als Übersetzer neugriechischer Liebeslyrik“, in: Bayerische Blätter für das Gymnasial-Schulwesen 69 (1933), S. 165–173.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1933
Soyter, Gustav: „Die Quellen zu Goethes Übertragungen aus dem Neugriechischen“, in: Hellas-Jahrbuch (1936), S. 67–73.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1936
Soyter, Gustav: „Die neugriechische Gemeinsprache, ihre Entstehung und ihre Verwendbarkeit als Schriftsprache“, in: Leipziger Vierteljahresschrift für Südosteuropa 1/3 (1937), S. 40–51.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1937
Soyter, Gustav: „[Rezension:] Kostas Joh. Papanikolau: Φλώριος και Πλατζιαφλώρα (= Βυζαντινή Βιβλιοθήκη ιστορικών και εκκλησιαστικών συγγραφέων, αριθμ. 3) Athen [Zacharopoulos], 1939. 172 S.“, in: Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 16 (1940), S. 227–229.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1940
Soyter, Gustav: Byzanz und Neugriechenland, Bonn: Bonner Univ. Buchdr. 1941 (Kriegsvorträge der Rhein. Friedrich-Wilhelms-Univ. Bonn 63).
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1941
Soyter, Gustav: Grammatik der neugriechischen Volks- und Schriftsprache, Leipzig: Otto Harrassowitz 1944.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1944
Soyter, Gustav: Grammatik und Lesebuch der neugriechischen Volks- und Schriftsprache, Bd. 2, Wiesbaden: Harassowitz 1944.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1944
Soyter, Gustav. Grammatik Und Lesebuch Der Neugriechischen Volk- Sund Schriftsprache. Vol. 2. Wiesbaden: Harassowitz, 1944.
Gustav Soyter (Συγγραφέας)
1944
Soyter, Gustav: Griechischer Humor von Homers Zeiten bis heute. Kulturgeschichtlich interessante Texte aus drei Jahrtausenden, Berlin: Akademie Verlag 1959.
Gustav Soyter (Συγγραφέας), Gerhard Perl (Συνεργάτης)
1959

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον