Το Γυμνάσιο Dörpfeld στην Αθήνα (Γερμανική Σχολή Αθηνών). Ιστορία και δομή ενός γερμανικού σχολείου του εξωτερικού

Τίτλος Το Γυμνάσιο Dörpfeld στην Αθήνα (Γερμανική Σχολή Αθηνών). Ιστορία και δομή ενός γερμανικού σχολείου του εξωτερικού
Συγγραφέας Hansen, Jens Godber
Τόπος Αθήνα
Εκδοτικός οίκος Σύλλογος Αποφοίτων Γερμανικής Σχολής Αθηνών
Ημερομηνία 2017
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον