Η εν Γερμανία μέσης παίδευσις: σύντομος περιγραφή των γερμανικών γυμνασίων

Τίτλος Η εν Γερμανία μέσης παίδευσις: σύντομος περιγραφή των γερμανικών γυμνασίων
Συγγραφέας Ανδρεάδης, Οδυσσεύς
Έντυπο Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις
Τόμος 3
Τεύχος 49
Ημερομηνία 1894
Σελίδες 975-978
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον