Περίληψις της Γυμναστικής. Συνερανισθείσα μεν παρά του Γεωργίου Θ. Παγώντος, γυμναστού εν τω Β. Διδασκαλείω, και εκδοθείσα προς χρήσιν των δημοδιδασκάλων

Τίτλος Περίληψις της Γυμναστικής. Συνερανισθείσα μεν παρά του Γεωργίου Θ. Παγώντος, γυμναστού εν τω Β. Διδασκαλείω, και εκδοθείσα προς χρήσιν των δημοδιδασκάλων
Επιμελητής Πάγων, Γεώργιος Θ.
Τόπος Εν Αθήναις
Εκδοτικός οίκος Εκ της Βασιλικής Τυπογραφίας
Ημερομηνία 1837
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον