Η δια της φυσικής ανάπτυξις της μεταφυσικής του Leibniz

Τίτλος Η δια της φυσικής ανάπτυξις της μεταφυσικής του Leibniz
Συγγραφέας Γιερός, Χαράλαμπος
Τόπος Αθήναι
Εκδοτικός οίκος Πυρσός
Ημερομηνία 1940
Σημείωση Πραγματεία σχετικά με το Leibniz
Πηγή Veloudis 1983, S. 383-384
Συνέχεια αναζήτησης
B3KAT NLG NLG

Μια συμπραξη των


Χρηματοδοτες

Τεχνικο περιβαλλον