Α1: Glossar Deutsch - Griechisch. Γλωσσάριο γερμανικά - ελληνικά

Wissensbasis

Patakis Verlag
Titel Α1: Glossar Deutsch - Griechisch. Γλωσσάριο γερμανικά - ελληνικά
Herausgeber*in Studio 21
Mitarbeiter*in Reinders, Antje
Mitarbeiter*in Tourla, Anna
Ort Αθήνα
Verlag Πατάκης
Datum 2015
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung