Περί της ουσίας της αληθείας

Titel Περί της ουσίας της αληθείας
Autor*in Heidegger, Martin
Übersetzer*in Ιωάννου, Α
Ort Αθήνα
Verlag Μαργ. Γ. Βασιλείου
Datum 1958
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung