Η μάσκα του κακού; Έλατοι; Νυχτερινή ώρα

Titel Η μάσκα του κακού; Έλατοι; Νυχτερινή ώρα
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Αξελός, Λουκάς
Publikation Φιλολογική Πρωτοχρονιά
Ausgabe 28
Datum 1971
Seiten 371
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung