Εξετάσεις περί των Φλογιστικών Κατόπτρων του Αρχιμήδους,παρά του Joh. Pet. van Capelle εις το Αμστερδάμ (Amsterdam)

Titel Εξετάσεις περί των Φλογιστικών Κατόπτρων του Αρχιμήδους,παρά του Joh. Pet. van Capelle εις το Αμστερδάμ (Amsterdam)
Autor*in Capelle, Johann Peter van
Übersetzer*in Κανέλος, Στέφανος
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Datum 1817
Seiten 153-163, 413-428, 437-443
Weiteres Übersetzung des niederl. Originals über die dt. Übersetzung von Ludwig Choulant (ersch. 1816)
Quelle Pouliodakis 2008, S. 142
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung