Χέρμαν καί Δωροθέα

Titel Χέρμαν καί Δωροθέα
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang von
Übersetzer*in Πικρός, Πέτρος
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Δημητρακόπουλου
Datum bis 1944
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung