Ιφιγένεια εν Ταύροις. Δράμα σε πράξες πέντε, μεταφραστική δοκιμή

Titel Ιφιγένεια εν Ταύροις. Δράμα σε πράξες πέντε, μεταφραστική δοκιμή
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος
Ort Tübingen
Verlag Ερρ. Λάουππ του νεωτέρου
Datum 1910
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung