Πία, καριτατέβολε, αμοροζίσιμα - ευλαβική, ψυχολολική, ερωτοχτυπημένη (Στον κάμπο Σάντο-Μπολώνια)

Titel Πία, καριτατέβολε, αμοροζίσιμα - ευλαβική, ψυχολολική, ερωτοχτυπημένη (Στον κάμπο Σάντο-Μπολώνια)
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Δέλτας, Κωνσταντίνος
Publikation Νέα Εστία
Band 25
Ausgabe 300
Datum 1939Α
Seiten 803
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung