Ιστορία της Επαναστάσεως και Αναγεννήσεως της Ελλάδος/Γ. Γ. Γερβίνος, μεταφρασθείσα δε από του πρωτοτύπου υπό του Ιωάννου Η. Περβανόγλου

Titel Ιστορία της Επαναστάσεως και Αναγεννήσεως της Ελλάδος/Γ. Γ. Γερβίνος, μεταφρασθείσα δε από του πρωτοτύπου υπό του Ιωάννου Η. Περβανόγλου
Autor*in Gervinus, Georg Gottfried
Übersetzer*in Περβάνογλου, Ιωάννης
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπ. Χ. Ν. Φιλαδελφέως
Datum 1864-1865
Weiteres Από: Geschichte des 19. Jahrhunderts seit den Wiener Verträgen, Bd. 5 (1861)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung