Το Ανθοφόρον Κανίσκιον. Διήγημα ηθικόν Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό Ασπασίας Δελενάρδου

Titel Το Ανθοφόρον Κανίσκιον. Διήγημα ηθικόν Μεταφρασθέν εκ του Γαλλικού υπό Ασπασίας Δελενάρδου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Δελενάρδου, Ασπασία
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή
Datum 1856
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung