Η ενέργεια του καφφέ. Μετάφρασις εκ της Γερμανικής εις την καθομιλουμένην ημών γλώσσαν Παρά του ιατρού, χειρουργού και μάμου Αχελωΐδου

Wissensbasis

Andreas Koromilas
Titel Η ενέργεια του καφφέ. Μετάφρασις εκ της Γερμανικής εις την καθομιλουμένην ημών γλώσσαν Παρά του ιατρού, χειρουργού και μάμου Αχελωΐδου
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Αχελωίδης
Ort Αθήνα
Verlag Εκ της Τυπογραφίας Ανδρέου Κορομηλά
Datum 1836
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung