Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ' ημάς πολιτισμού: Εκ του γαλλικού υπό Σ. Ι. Ζωγραφίδου

Titel Τα κατά συνθήκην ψεύδη του καθ' ημάς πολιτισμού: Εκ του γαλλικού υπό Σ. Ι. Ζωγραφίδου
Autor*in Nordau, Max
Übersetzer*in Ζωγραφίδης, Σ. Ι.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1900
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung