Η αγάπη και ο θάνατος του σημαιοφόρου Χριστοφόρου Ρίλκε

Titel Η αγάπη και ο θάνατος του σημαιοφόρου Χριστοφόρου Ρίλκε
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Παπαρρόδος, Νικόλαος
Mitarbeiter*in Νόττον, Τ.
Ort Αθήνα
Verlag Le Burin
Datum 1944
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Die Weise von Leben und Tod des Cornets Christoph Rilke; mit Holzschnitten von T. Notton
Quelle Veloudis 1983, S. 428
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung