Μήδεια Σε πράξεις τέσσερες

Titel Μήδεια Σε πράξεις τέσσερες
Autor*in Grillparzer, Franz
Übersetzer*in Χατζόπουλος, Κωνσταντίνος
Ort Αθήνα
Verlag Ελευθερουδάκης
Datum 1927
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung