Σύνοψις όλων των ελευθέρων τεχνών και επιστημών, εκ της Γερμανικής μεταφρασθείσα υπό Βασιλείου Π. Π. Ευθυμίου εις χρήσιν των Ελλ. σχολείων. Νυν δε ανατυπωθείσα δπάνη Ιωάννη Ταφρά

Titel Σύνοψις όλων των ελευθέρων τεχνών και επιστημών, εκ της Γερμανικής μεταφρασθείσα υπό Βασιλείου Π. Π. Ευθυμίου εις χρήσιν των Ελλ. σχολείων. Νυν δε ανατυπωθείσα δπάνη Ιωάννη Ταφρά
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Παπαευθυμίου, Βασίλειος
Ort Εν Βιέννη
Verlag Εκ της τυπογραφίας του Δημητρίου Δαβιδοβίκη
Datum 1819
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung