Μύθοι του Herder [α' Ημέρα και Νυξ, β' Η Ηχώ, γ' Ο αποθνήσκον κύκνος, δ' Το ρόδον]

Titel Μύθοι του Herder [α' Ημέρα και Νυξ, β' Η Ηχώ, γ' Ο αποθνήσκον κύκνος, δ' Το ρόδον]
Autor*in Herder, Johann Gottfried
Übersetzer*in Οικονομίδης, Φ[ίλιππος] Α.
Publikation Βύρων
Band 1
Ausgabe 1
Datum 1874
Seiten 25-27
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung