Ύμνοι στη νύχτα

Titel Ύμνοι στη νύχτα
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Übersetzer*in Παπαντωνόπουλος, Μιχάλης
Ort Αθήνα
Verlag Ηλέκτρα
Datum 2008
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung