Το ημερολόγιο ενός κοριτσιού

Titel Το ημερολόγιο ενός κοριτσιού
Autor*in Freud, Sigmund
Übersetzer*in Χάτχουτ, Ρένα
Ort Αθήνα
Verlag Μπουκουμάνης
Datum 1977
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung