Αδημοσίευτα χειρόγραφα -1845

Titel Αδημοσίευτα χειρόγραφα -1845
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Κώστας, Μιλτιάδης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1965
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung