Πλάτων

Titel Πλάτων
Autor*in Delbrück, Ferdinand
Übersetzer*in Αποστολίδης, Μισαήλ
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe 21, 22
Datum 1. Dezember 1819
Seiten 837-848, 868-871
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung