Τέχνη και ανθρωπισμός: Συμβολή σε μια πρωτοποριακή αισθητική

Titel Τέχνη και ανθρωπισμός: Συμβολή σε μια πρωτοποριακή αισθητική
Autor*in Fischer, Ernst
Übersetzer*in Χατζιδάκη, Φούλα
Ort Αθήνα
Verlag Ηριδανός
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung