Σοπενχάουερ Ηθική, δίκαιον και πολιτική

Titel Σοπενχάουερ Ηθική, δίκαιον και πολιτική
Autor*in Schopenhauer, Arthur
Übersetzer*in Μπελωμένος, Νικόλαος
Ort Αθήνα
Verlag Πέλλα
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung