Εισαγωγή στον ιστορικό υλισμό

Titel Εισαγωγή στον ιστορικό υλισμό
Autor*in Borchardt, Julian
Übersetzer*in Τσαβέας, Θ. Ν
Ort Αθήνα
Verlag Γκοβόστης
Datum 1932
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung