Μικρό όργανο για το θέατρο

Titel Μικρό όργανο για το θέατρο
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Μυράτ, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Πλειάς
Datum 1961
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung