Η ανάκριση: Σκηνικό Ορατόριο σε έντεκα τραγούδια

Titel Η ανάκριση: Σκηνικό Ορατόριο σε έντεκα τραγούδια
Autor*in Weiss, Peter
Übersetzer*in Μάρκαρης, Πέτρος
Ort Αθήνα
Verlag Κείμενα
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung