Ο Υιός Του Ανθρώπου. Ιστορία Ενός Προφήτη

Wissensbasis

E. Alexandri Emil Ludwig
Titel Ο Υιός Του Ανθρώπου. Ιστορία Ενός Προφήτη
Autor*in Ludwig, Emil
Übersetzer*in Αλεξανδρή, Ε.
Ort Αθήνα
Verlag "Λογοτεχνική"
Datum 1956
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung