Ξένα ποιήματα [Leconte de Lisle, V. Hugo, H. Heine, Stecchetti u.a.]

Titel Ξένα ποιήματα [Leconte de Lisle, V. Hugo, H. Heine, Stecchetti u.a.]
Autor*in Heine, Heinrich
Übersetzer*in Βελλιανίτης, Θεόδωρος
Publikation Αθήναι, μην. περιοδ.
Datum 1907
Seiten 331-335
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung