Το κεφάλι στο παράθυρο

Titel Το κεφάλι στο παράθυρο
Autor*in Scholz, Wilhelm von
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Νέα Εστία
Band 17
Ausgabe 194
Datum 1935
Seiten 83
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung