Οι λησταί. Δράμα εις πράξεις πέντε

Titel Οι λησταί. Δράμα εις πράξεις πέντε
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Ξανθόπουλος, Κωνσταντίνος Α.
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag Στέφανος Ν. Μ., Α. Μπαλάνος, Ι. Χατζηπέτρου Ειδικοί εκδόται δραματικών έργων
Datum 1881
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung