Μάρξ - Ἔνγκελς. Ἀλληλογραφία

Titel Μάρξ - Ἔνγκελς. Ἀλληλογραφία
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Αποστόλου, Λ[ευτέρης]
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung