Περιβάλλον και ποιότητα της ζωής. Οικολογικές μελέτες

Titel Περιβάλλον και ποιότητα της ζωής. Οικολογικές μελέτες
Autor*in Enzensberger, Hans Magnus
Übersetzer*in Βαμβαλής, Γιώργος
Ort Αθήνα
Verlag Επίκουρος
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung